Q-TRAK LOGIN

G&P Udalosti a novinky

BLOG – Maintaining quality as aerospace looks to take off again

Vložil Maria Holmes-Keeling

In 2020 the aerospace industry directly employed more than 116,000 people in the UK, a significant number. Yet despite some forecasters predicting that the aerospace sector will recover rapidly when Covid-rates are under control internationally, there are many manufacturing businesses that are still showing a degree of caution and reluctance to staffing up in anticipation of the upturn.

19 Apr 22

Prípadová štúdia: Rezident Inžinier – Rezidentný inžinier spoločnosti G&P zdokonaľuje výrobný proces automobilového obloženia na zlepšenie kvality

Vložil Maria Holmes-Keeling

Dodávateľ 1. triedy plastových obložení interiéru a exteriéru pre závod OEM na Slovensku sa stretával s množstvom vizuálnych povrchových chýb a problémov so zvarmi komponentov. Okrem toho, keďže vo svojom tíme nemal rezidentného inžiniera, ktorý by pracoval u zákazníka, potreboval v rámci celkového zlepšenia procesu zlepšiť aj tok informácií a komunikáciu so svojím zákazníkom OEM.

13 Apr 22

Prípadová štúdia – Spoločnosť G&P zlepšuje úroveň klientskych služieb pre automobilového dodávateľa prvej úrovne

Vložil Maria Holmes-Keeling

Popredný dodávateľ automobilového priemyslu prvej úrovne chcel zlepšiť svoje celkové služby pre výrobcu automobilov, ktorý pripravuje uvedenie dvoch nových vozidiel na trh v krátkom časovom horizonte, a oslovil spoločnosť G&P, aby vykonala činnosti súvisiace s luxusným obložením interiéru a stredovou konzolou, ich obmedzením a prepracovaním a podávaním správ v troch lokalitách klienta.

07 Apr 22

Quality management provider G&P celebrates awards win

Vložil Maria Holmes-Keeling

G&P, a leading quality management provider, wins Greater Birmingham Chambers of Commerce Awards 2022 G&P wins Excellence in Technology & Innovation category QTrak IT system central to company’s quality management growth and success An Excellence in Technology & Innovation category win within the Greater Birmingham Chambers of Commerce Awards 2022 is being celebrated by leading […]

16 Mar 22

Prípadová štúdia: Inžinier kvality dodávateľa – Spoločnosť G&P rieši nedoplatky za dodávky a finančné problémy pre výrobcu náhradných dielov

Vložil Maria Holmes-Keeling

Výzva Významný dodávateľ druhej úrovne sa obrátil na spoločnosť G&P, aby mu pomohla s problémom dodávok dielov, ktorý viedol k neustálemu meškaniu dodávok a s tým súvisiacim problémom s oneskorenými platbami a nízkym objemom hotovosti. Okrem toho nebolo možné podporiť platobné podmienky dodávateľa, ktoré brzdili dodávky surovín a komponentov do podniku 2. úrovne. Spoločnosť G&P […]

09 Mar 22

BLOG – Customer Service is key to success

Vložil Maria Holmes-Keeling

As an organisation providing manufacturers with a wide range of quality management services which include inspection, rectification, engineering and technical services plus bespoke recruitment, customer service has always been the pillar of G&P’s global success. And that customer service is not confined to project delivery and results – it starts from the outset of any […]

03 Mar 22

Quality management provider G&P celebrates awards shortlisting

Vložil Maria Holmes-Keeling

G&P, a leading quality management provider, shortlisted for Greater Birmingham Chambers of Commerce Awards 2022 G&P shortlisted for Excellence in Technology & Innovation category Technology and innovation are at the heart of G&P business and delivering strong growth A shortlisting for Excellence in Technology & Innovation within the Greater Birmingham Chambers of Commerce Awards 2022 […]

15 Feb 22

Significant 2021 increase in audited parts by leading quality management provider

Vložil Maria Holmes-Keeling

Quality management provider G&P audited more than 169 million parts for its customers in 2021, a 44 per cent increase compared to 2020 and 34 per cent increase compared with pre-pandemic levels Parts reworked to manufacturer standards leaps by 82 per cent G&P also removed over 10.5 million substandard components from the manufacturing process last […]

08 Feb 22

Prípadová štúdia: Technici vozidiel – Poskytovanie špecializovaných odborných znalostí mimo pracoviska

Vložil Maria Holmes-Keeling

Výzva Výrobca automobilov požadoval, aby technici vozidiel skúmali a overovali technické parametre hnacieho ústrojenstva ako súčasť programu zavádzania nových modelov. Vyšetrovanie bolo potrebné vykonať a prípadné úpravy vykonať a integrovať bez narušenia harmonogramu uvedenia vozidla na trh. Výrobca originálneho vybavenia požadoval, aby sa práca vykonávala mimo závodu s poskytnutím zariadení na prepracovanie a skúšobnej dráhy. […]

24 Jan 22

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Management s.r.o Moskovská 13, Bratislava
SK-81108, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411