G&P držiteľom ocenenia CIPS

G&P s hrdosťou oznamuje, že získala ocenenie organizácie CIPS (Chartered Institute of Purchasing and Supply) v spolupráci s JLR za najlepšie riadenie dodávateľských vzťahov.

Spoločnosť Jaguar Land Rover (JLR) redefinovala svoju pozíciu v prieskumoch spokojnosti zákazníkov a zvýšila kvalitu svojich produktov vďaka inovatívnemu partnerstvu s kľúčovým dodávateľom. Vďaka celkovej premene prístupu k riešeniu kontroly kvality a dodávateľov obsadil Jaguar prvé miesto v prieskume JD Power Survey spokojnosti zákazníkov a Land Rover v tabuľkách vystrelil nahor.

V roku 2008 bol podľa prieskumu zameraného na kvalitu Jaguar na 9. pozícii a Land Rover dokonca na 34., čo spoločnosť JLR popísala v súvislosti s prémiovou značkou ako „rozhodne neuspokojivé“ a priznala, že „sa niečo musí zmeniť“.

Ako hlavný problém bola identifikovaná kvalita komponentov – u niektorých dodávateľov bol pomer odmietnutých súčiastok až 65 percent a niektoré dokončené vozidlá boli „zadržané“ pre chybné diely. To malo následné dopady vo forme oneskorených dodávok zákazníkom, prerušenia výroby, ktoré znamenalo náklady vo výške 2000 libier za minútu, a rizika, že sa chybné súčiastky dostanú do dokončených automobilov.

V tom čase JLR pracovala so 16 rôznymi dodávateľmi v troch závodoch, ktoré zaisťovali prepracovanie a zachycovanie súčiastok, čo malo za následok odlišné systémy kvality a situáciu, keď nebolo možné v rámci spoločnosti zdieľať dáta. Neexistoval jednotný pohľad na históriu dodávateľov, čo znemožňovalo preventívne opatrenia.

Menovaný bol nový riaditeľ kvality, ktorý zistil, že je možné zlepšiť proces kontroly prichádzajúceho materiálu. Bol spustený projekt prichádzajúceho materiálu (Inbound Material Project), ktorého cieľom bolo zvýšiť kvalitu vozidiel a zlepšiť prístup spoločnosti k riadeniu kvality komponentov prichádzajúcich od dodávateľov.
Miesto 16 dodávateľov zaisťujúcich kontrolu kvality prišiel len jeden – Gobel& Partner (G&P) – ktorý poznal príležitosť na implementáciu inovácií a rozvoja investícií do systému riadenia kvality Qtrak, ktoré k dnešnému dátumu dosiahli 2 milióny libier.
Tak sa rozvinulo partnerstvo medzi JLR a G&P. Vďaka systému Qtrak dokázali konečne identifikovať dodávateľov spôsobujúcich najviac problémov a efektívnejšie sa zamerať na ich súčiastky. Dodávatelia s históriou odmietnutých súčiastok podliehali prísnejšiemu režimu kontroly.

Cieľom G&P je zaistiť, aby žiadna chybná súčasť nikdy nedoputovala do výrobných závodov JLR, a dnes pracuje v závodoch rizikových dodávateľov, kde sa zameriava na procesy v oblasti kvality. Spoločnosť taktiež operuje v novom závode JLR v Číne, kde sa stará o zavedenie správneho prístupu ku kvalite od samého začiatku.

Počas šiestich rokov sa vzťah medzi týmito firmami vyvinul z tradičnej konkurenčnej situácie, keď bola G&P vnímaná ako jeden z mnohých dodávateľov komodít, do stavu, keď obe spoločnosti smerujú k rovnakému cieľu „prinášať prvotriednu kvalitu prvotriednym značkám“.

Komentáre porotcov

„Vzťah JLR a G&P priniesol výrazné podnikateľské výhody, od zlepšenia kvality cez lepšie dodávateľské vzťahy až po prijatie dlhodobého programu“

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411