PREČO VYUŽÍVAŤ G&P?

PREČO VYUŽÍVAŤ G&P?

Naše riešenia, ktoré sú najlepšie vo svojej triede, sú zložené z kontroly, nápravy a technických služieb. Všetky tieto riešenia vychádzajú z interného Quality Excellence Modelu, ktorý zaisťuje identifikáciu pôvodnej príčiny a nápravu problematických oblastí.

Naše vedúce postavenie na trhu posilňuje kultúra oddanosti klientovi, ktorú nastoľuje vedenie spoločnosti.

Naša vízia Naše hodnoty

QTrak & Technologies

QTRAK A TECHNOLÓGIE

Náš proklientsky prístup podporuje silná centralizovaná infraštruktúra back office s celosvetovým dosahom. QTrak je unikátny internetový IT systém riadenia kvality spoločnosti G&P dostupný 24 hodín denne, do ktorého boli vložené výrazné interné investície. QTrak nám umožňuje poskytovať našim klientom veľké množstvo informácií v reálnom čase, vrátane výsledkov kontrol, analýz dodávateľov, finančných správ a ďalších. 

USP´s a benefity

  VYNIKAJÚCA ÚROVEŇ PROCESOV A SLUŽIEB

  Na najvyššej úrovni služieb v danej triede zostávame vďaka silným technickým schopnostiam a prepracovaným systémom riadenia.

  ANALÝZA DÁT V REÁLNOM ČASE

  Naše rozsiahle analýzy a reporty doplnené internetovým softvérovým systémom (QTrak), ktorý funguje v reálnom čase, umožňujú našim klientom robiť dôležité obchodné rozhodnutia na základe faktických dát.

  GLOBÁLNA PODPORA 24 HODÍN DENNE

  Vďaka celosvetovej pôsobnosti je spoločnosť G&P schopná spúšťať naraz projekty v rôznych lokalitách. Spoločnosť G&P zaisťuje stálu úroveň služieb aj miestneho kontaktného centra.

  PREUKÁZATEĽNÁ ÚSPEŠNOSŤ

  Spoločnosť G&P je preukázateľne úspešná pri zvyšovaní úrovne kvality, efektivity a ziskovosti u svojich klientov.

  ĽUDIA V G&P

  Odborníci s bohatými znalosťami a praktickými skúsenosťami, s mentalitou nepretržitej dostupnosti, ktorí sú silne zameraní na služby klientom a majú pozitívny prístup.

  G&P RECRUITMENT

  Interná personálna agentúra, ktorá nachádza vhodných ľudí pre spoločnosť G&P aj jej klientov.

Global Presence

GLOBÁLNA PÔSOBNOSŤ

G&P poskytuje služby po celom svete, čím umožňuje svojim klientom využívať celosvetové prémiové riešenia riadenia kvality. 

Kontaktujte G&P

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411