Odvetvia

KVALITA A EXCELENCIA NAPRIEČ ODVETVIAMI

Výrobný priemysel sa spolieha na výrobky, ktoré vynikajú vysokou kvalitou a sú dodávané včas.

Spoločnosť G&P ponúka komplexný súbor služieb riadenia kvality naprieč rôznymi odvetviami výrobného priemyslu, ktorý je postavený na ľuďoch, službách, kvalite, odbornosti a technológii.

Technológia QTRAK

Automotive

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Jedno vozidlo sa skladá asi z 30 000 súčiastok, ktoré sa často vyrábajú na rôznych miestach a s využitím rôznych výrobných postupov. Skupina G&P pri podpore svojich klientov, ktorí sú výrobcami pôvodných zariadení, poskytuje rýchle a hospodárne, proaktívne a reaktívne riešenia všetkých problémov v oblasti kvality, ktoré môžu nastať. To našim klientom umožňuje znižovať chybovosť na minimum.


Aerospace

LETECTVO

Letecký priemysel je čím ďalej komplexnejšia sieť vzťahov. Štruktúra tohto odvetvia je vysoko delená, medzinárodná a stupňovitá, a preto sa tu objavujú komplexné výzvy.

Skupina G&P so svojím preukázaným prístupom k riadeniu dodávateľského reťazca založeným na technológii teraz pomáha významným výrobcom pôvodných leteckých zariadení také výzvy riešiť.


Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411