letecký

Poskytovanie riadenia kvality pre letecký priemysel

štruktúra odvetvia leteckého a kozmického priemyslu je vysoko profesionálna, mnohonárodnostná a zvyčajne zahŕňa viacstupňové procesy, ktoré môžu viesť k mnohým komplexným výzvam riadenia kvality. Spoločnosť G & P môže pomôcť prekonať tieto výzvy prostredníctvom osvedčených metodík a aplikácií služieb v rámci oceneného modelu Quality Excellence.

Chrániť

G & P chráni svojich klientov pred narušením dodávateľského reťazca a poškodením dobrého mena a maximalizuje efektivitu výroby.

Definovať

​​spoločnosť G & P definuje požadované procesy prostredníctvom hodnotenia, merania, overovania presnosti, auditu a analýzy údajov.

Implementovať

prostredníctvom modelu Quality Excellence a ďalších metodík zlepšovania, riadi G & P zmeny vedúce k zvýšeniu úrovne kvality a eliminnácii strát.

Dostupné služby riadenia kvality

Služba krytia nákladov nepodarkov
Dokumentovanie technického preverovania
Činnosti na zlepšenie dodávateľov
Kontrola dodávateľov
Posúdenie spôsobilosti dodávateľa
Inšpekcia
Definícia problému
Kontrolné služby
Reverzné inžinierstvo
Validácia FAIR

Vyžiadajte si prípadové štúdie, ktoré demonštrujú schopnosti spoločnosti G & P v oblasti riadenia kvality pre leteckú dopravu prostredníctvom

G&P AEROSPACE

G&P AEROSPACE DIVISION

iHub, Innovation Drive, Infinity Park, Derby, DE24 9FU, UK

+44 (0) 1922 458 003

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411