NAŠI ĽUDIA

Ľudia sú srdcom G&P. Členovia nášho vysokokvalifikovaného, príjemného a úzko spätého tímu prešli starostlivým výberom, ktorý sa zameriaval nielen na ich spoločné technické schopnosti, ale taktiež na individuálny prístup, motiváciu, húževnatosť a flexibilitu. Naše tímy majú jedinečnú znalosť produktov a odvetví a sú orientovaní na službu.

Zamestnanci spoločnosti G&P pracujú v súlade s najvyššími štandardmi profesionality a diskrétnosti, zaisťujú príkladné správanie na pracovisku a prísne dodržiavanie mlčanlivosti za všetkých okolností.

Vytvorili sme závideniahodný kompetenčný rámec na zdokonalenie riadenia náboru, vzdelávania a výkonnosti našich zamestnancov, ktoré je podporené využívaním testovania Thomas International.

ZOZNÁMTE SA S NAŠIMI GARANTMI KVALITY A SLUŽIEB

Steven Lu nastúpil do spoločnosti G&P v roku 2018 ako prevádzkový riaditeľ pre Čínu, pričom má viac ako 12 rokov skúseností na vedúcich pozíciách v automobilovom priemysle, ako aj hlboké znalosti v oblasti kvality a dodávateľského reťazca. Dňa 19. apríla 2023 bol Steven Lu preradený na pozíciu generálneho manažéra pre Čínu, aby riadil obchodnú činnosť v Číne a zameral sa na rast spoločnosti G&P v ázijsko-tichomorskom regióne.
Steven Lu
Generálny riaditeľ, Čína
Dino založil skupinu G&P Group a spoločnosť doviedol k tomu, aká je dnes. Dino zostáva jediným vlastníkom G&P.
Dino Kyriacou
Výkonný Riaditeľ
Geoff pracoval v mnohých kľúčových vedúcich pozíciách a pozíciách transformujúcich podnikanie, vrátane pozície CFO pre Severnú Ameriku a výkonného riaditeľa pre Jaguar Land Rover pre Veľkú Britániu. Geoff nastúpil do spoločnosti G&P v januári 2019, aby pomohol pri reštrukturalizácii podniku a položil základy ambicióznej stratégie rastu.
Geoff Cousins
Predseda
S viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti automobilovej kvality určuje Simon smer pre vývoj a rozširovanie aktivít skupiny v oblasti kvality vo všetkých krajinách. To zahŕňa našu akreditáciu podľa medzinárodných štandardov, vývoj QTrak-u, školenia, zabezpečovanie plnenia požiadaviek environment a HSE
Simon Francis
Riaditeľ kvality pre skupinu
Stephen, autorizovaný inžinier IMechE, nastúpil do spoločnosti G&P v septembri 2017, pričom predtým zastával viaceré medzinárodné pozície v leteckých OEM, vrátane asistenta hlavného inžiniera v spoločnosti Rolls-Royce Civil Engines. Vedie diverzifikačný rast do priemyselných sektorov mimo automobilového priemyslu a rozvoj technických služieb.
Stephen Molloy
Group Technical Director
S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti financií, predovšetkým vo výrobnom priemysle na medzinárodných trhoch. Andrew je finančným riaditeľom a vedie finančné a administračné tímy.
Andrew Santer
Finančný riaditeľ
Colin je zodpovedný za zaisťovanie trvale vysokej úrovne kvality, služieb a činností G&P vo Veľkej Británii.
Colin Bennett
Manažér kvality operácií pre skupinu
Maria je kvalifikovaná v CIM a CMI a má viac ako 20-ročné marketingové skúsenosti predovšetkým v automobilovom, dopravnom a logistickom priemysle. Ako manažérka skupinového marketingu je Maria zodpovedná za implementáciu marketingových aktivít v rámci celej skupiny s cieľom zvyšovať povedomie o značke a zároveň podporovať predaj a rozvoj podnikania.
Maria Holmes-Keeling
Marketingová manažérka skupiny
James sa stal členom divízie náborov spoločnosti G&P v roku 2014. Má viac ako 12-ročné skúsenosti v automobilovom priemysle a teraz je v centrálnej obchodnej role, ktorá podporuje skupinu G&P prostredníctvom jej ambicióznej stratégie rastu v rôznych odvetviach a službách.
James Purshall
Obchodný manažér
Chris má viac ako 30 rokov skúseností v automobilovom/výrobnom priemysle, kde pracoval na pozíciách v oblasti prevádzky, predaja, rozvoja nových obchodov a riadenia zákazníkov.Chris nastúpil do spoločnosti G&P v júni 2022 a je zodpovedný za rozvoj vzťahov so zákazníkmi a obchodný rast v Spojenom kráľovstve. 
Chri Worwood
Manažér obchodného rozvoja
Sharan nastúpila do spoločnosti G&P v roku 2004 ako správca projektu a odvtedy zostáva cenným členom administratívneho tímu. Ako manažérka správy je Sharan zodpovedná za všetku správu projektov týkajúcich sa zákazníkov.
Sharan Mander-Simpson
Manažérka administrácie
Lucy nastúpila do spoločnosti G&P ako HR manažérka pre Spojené kráľovstvo 1. februára 2022. Lucy má kvalifikáciu PgDip v oblasti riadenia ľudských zdrojov a prináša so sebou viac ako 20 rokov znalostí a skúseností v oblasti ľudských zdrojov.
Lucy Whitehouse
UK HR Manažér
David Woakes má viac ako 30 rokov skúseností v oblasti náboru zamestnancov, strojárskych a technologických podnikov a vedie interný tím pre získavanie talentov a divíziu náboru zamestnancov v Spojenom kráľovstve, ktorá poskytuje dočasných, zmluvných a stálych zamestnancov zákazníkom v automobilovom, leteckom, obrannom, terénnom, spotrebnom a modernom výrobnom sektore.
David Woakes
Vedúci oddelenia Akvizícii a Náboru talentov
Abel nastúpil do spoločnosti G&P v októbri 2015 a má viac ako 9 rokov skúseností v automobilovom priemysle. Abel je zodpovedný za prevádzku a rozvoj obchodu v Číne.
Abel Wang
Prevádzkový Manažér Čína
Marco nastúpil do spoločnosti G&P v januári 2024 ako riaditeľ pre rozvoj obchodu spoločnosti.  Marco má za sebou vyše 20 rokov kariéry v oblasti riadenia kvality, vedenia podnikov a rozvoja tímov a prináša bohaté odborné znalosti a preukázateľné výsledky v oblasti podpory rastu podnikov a prevádzkovej dokonalosti.
Marco den Dekker
Riaditeľ pre rozvoj obchodu spoločnosti
Pavlos má viac ako 20 rokov skúseností v priemysle služieb C&R a je zodpovedný za zabezpečenie trvalo vysokej úrovne kvality a služieb v nemeckých prevádzkach G&P.
Pavlos Kimtsaris
Task force/ Manažér operácií Nemecko
Nora nastúpila do spoločnosti G&P v septembri 2023 ako generálna riaditeľka a je zodpovedná za obchodný rast a rozvoj v Maďarsku. Nóra má viac ako 15 rokov skúseností s prácou v odvetví TIC (testovanie, inšpekcia a certifikácia) a zastávala pozície vo vedúcich funkciách v oblasti kvality, predaja, rozvoja podnikania a obchodného riadenia.
Nóra Grőger
Generálny riaditeľ, Maďarsko
Michal nastúpil do spoločnosti G&P v roku 2018 ako rezidenčný inžinier.  Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti kvality v automobilovom priemysle a v súčasnosti je zodpovedný za prevádzku a rozvoj obchodu na Slovensku.
Michal Kopecky
Prevádzkový manažér Slovensko
Peter nastúpil do spoločnosti G&P v roku 2014 a má viac ako 35 rokov skúseností na rôznych pozíciách v oblasti výroby, opráv/opravy výrobkov a kvality vo viacerých priemyselných odvetviach. Je zodpovedný za prevádzku na zákazníckych pracoviskách v Spojenom kráľovstve.
Peter Woakes
Prevádzkový Manažér
Technology

KARIÉRA

Spoločnosť G&P neustále hľadá podobne zmýšľajúcich, talentovaných a motivovaných uchádzačov, ktorí majú záujem nám pomôcť udržiavať najvyššiu možnú úroveň služieb a spokojnosti klientov. Svojich zamestnancov si vysoko ceníme a považujeme ich za základ úspechu firmy. Poskytujeme príležitosti na veľký profesijný rozvoj a postup a taktiež priaznivé platové podmienky.

Skupina G&P je na ceste k značnému rastu a v našom odbore sme známi vďaka najlepšej kvalite vo svojej triede, službám zameraným na klienta a podpore. Ak si myslíte, že môžete nášmu tímu niečím prispieť, kontaktujte nás, prosím.

Contact Us

G&P Recruitment

G&P Recruitment Services Ltd má prístup k najlepším talentom a zručnostiam, pretože poskytuje riadené služby zákazníkom z rôznych odvetví.

V dôsledku toho sa spoločnosť G&P stala špecialistom v oblasti technického náboru, túto službu teraz ponúkame našim klientom ako súčasť nášho záväzku plniť ich celkové potreby v oblasti získavania zdrojov.

Spoločnosť G&P Recruitment má za sebou úspešné výsledky v oblasti dodávania zamestnancov, ktorí majú správne znalosti a skúsenosti, aby pridali hodnotu a impulz k dynamike rastu vášho podnikania; poskytujú vám skutočnú návratnosť investícií.

Komplexné európske skúsenosti G&P Recruitment nám umožňujú zaisťovať:

    dočasnú pracovnú silu

    stálu pracovnú silu

    externú pracovnú silu

    odbornú pracovnú silu

Svojim klientom poskytujeme najlepšie personálne služby vo svojej triede a v súčasnosti denne plníme vyše štyristo pozícií, čo je základ úspešného odovzdávania riešení, ktoré vyžadujú naši klienti.

G&P MÔŽE POMÔCŤ S NÁBOROM PREVERENÝCH ZAMESTNANCOV S ODBORNOU KVALIFIKÁCIOU

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411