Prípadová štúdia: Dodávateľskí inžinieri kvality – Flexibilná a informovaná podpora pre dodávateľov Tier 1

Výzva

Tier 1 dodávateľ v automobilovom priemysle čelil bezprecedentnému zvýšeniu pracovnej záťaže vďaka uvedeniu nového modelu na trh výrobcom OEM.

Spočiatku to vyústilo do potreby nového dodávateľského inžiniera kvality (SQE) na trvalý pracovný pomer, aby sa zmiernil nepredvídaný tlak na aktuálnych inžinierov kvality, aby tí mohli efektívnejšie zvládať svoje vlastné pracovné zaťaženie.

Inžinier kvality spoločnosti G&P sa v podstate musel stať internou súčasťou činností spoločnosti a jej každodenných pracovných postupov s tým, že niesol na pleciach zodpovednosť za udržanie štandardov kvality.

Riešenie

SQE spoločnosti G&P integrované do tímu dodávateľa Tier 1 od prvého dňa úzko spolupracuje s technickými a kvalitnými tímami.

Všetky potrebné informácie o nezhodách z interného portálu týkajúceho sa kvality si SQE spracoval bez problémov.

SQE si rýchlo a efektívne osvojil portál dodávateľov.

SQE pravidelne kontroloval blokačné zóny, či neobsahujú časti, ktoré boli vyradené na nočnej zmene alebo počas dňa.

SQE spoločnosti G&P okamžite implementoval nápravný plán, ktorý slúži na riešenie urgentných situácií.

Ak sa vyskytli nejaké problémy s kvalitou dodávateľa, potom SQE spoločnosti G&P taktiež vypracoval potrebné podklady a v mene dodávateľa Tier 1 vykonal potrebné kroky.

SQE spoločnosti G&P rýchlo overil a poskytol výsledky a tým minimalizoval stratu informácií vo všetkých úrovniach.

Výsledok

Vysokokvalifikovaný SQE spoločnosti G&P sa stal dôveryhodným partnerom dodávateľa Tier 1.

Ich rozhodné kroky zachránili zbytočné prepracovanie a nápravu, pretože veľa problémov s kvalitou sa riešilo už pri zdroji, čo eliminovalo neželanú eskaláciu u zákazníka.

Navyše, bez podpory spoločnosti inžinierom kvality z G&P, ktorý sa dokázal rýchlo učiť a byť súčasťou tímu, by sa interní inžinieri kvality trápili dokončiť svoje vlastné úlohy a vyriešiť akékoľvek nezhody na novom projekte.

Keďže sa vzťah G&P s dodávateľom rozvinul, umožnil tiež spoločnosti G&P a jej SQE podieľať sa na ešte zložitejších záležitostiach a pomáhať pri riešení vážnejších problémov.

Okrem toho bola spoločnosť G&P ešte viac integrovaná do každodenných operácií dodávateľa Tier 1, napríklad prostredníctvom nasadenia inšpektorov kvality na odstránenie ďalších a hlbších závad.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411