Prípadová štúdia: Hotline podpora – Hotline podpora spoločnosti G&P reaguje rýchlo

Výzva

Svetoznámy výrobca prémiových vozidiel potreboval podporu pri kontrole problémov s kvalitou, ktoré ovplyvňovali proces výroby. Tieto problémy bolo potrebné rýchlo vyriešiť, aby sa minimalizovali prestoje vo výrobe a potenciál ďalších problémov v ďalšom procese výroby.

Riešenie

S cieľom pomôcť výrobcovi vozidiel rýchlo reagovať a efektívne riešiť problémy boli technici podpory hotline spoločnosti G&P trvalo a bezproblémovo integrovaní do interného tímu kvality. Ich úlohou bolo reagovať na akékoľvek problémy s kvalitou zistené v procese montáže,
obmedziť ich a vykonať počiatočné vyšetrovanie.

Po nahlásení problému s kvalitou sa technici horúcej linky spoločnosti G&P dostavili do oblasti, ktorej sa problém týkal, a problém posúdili. Boli vykonané dočasné opatrenia na obmedzenie nedostatkov, aby sa zabezpečilo, že výrobná linka bude naďalej fungovať čo najplynulejšie.

Podrobnosti o počiatočnom vyšetrovaní boli odovzdané inžinierom kvality zákazníka v závode, ktorí nastavili aktivity na obmedzenie šírenia problémov mimo linky a procesy riešenia problémov.

Výsledky

Spoločnosť G&P bola schopná poskytnúť reaktívnu a účinnú podporu pre výrobcu OEM, aby pomohla minimalizovať narušenie konštrukcie v dôsledku nekvalitných komponentov.

OEM tak ušetril peniaze skrátením času odstávky, znížením plytvania opravami a odstránením potenciálneho poškodenia dobrého mena značky.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411