Prípadová štúdia: Inžinier kvality dodávateľa – Spoločnosť G&P rieši nedoplatky za dodávky a finančné problémy pre výrobcu náhradných dielov

Výzva

Významný dodávateľ druhej úrovne sa obrátil na spoločnosť G&P, aby mu pomohla s problémom dodávok dielov, ktorý viedol k neustálemu meškaniu dodávok a s tým súvisiacim problémom s oneskorenými platbami a nízkym objemom hotovosti. Okrem toho nebolo možné podporiť platobné podmienky dodávateľa, ktoré brzdili dodávky surovín a komponentov do podniku 2. úrovne.

Spoločnosť G&P nasadila inžiniera kvality dodávateľa so silným technickým aj obchodným procesným zázemím, aby vykonal audit omeškania voči dohodnutému harmonogramu dopytu klienta. Zistilo sa, že kvalita komponentov je vo všeobecnosti dobrá, avšak kľúčoví pracovníci neboli dostatočne kvalifikovaní v plánovaní kapacít, čo spolu s prerušovanými dodávkami 3. stupňa viedlo k veľmi výrazným výpadkom v dodávkach a nejasnému plánu obnovy. Situáciu navyše zhoršoval zastaraný systém ERP.

Dodacie lehoty boli vždy nepresné a spôsobovali problémy a frustráciu zákazníkov klienta v jeho viacerých závodoch v Európe, Indii a USA.

Riešenie

Spoločnosť G&P pomáhala klientovi pri  analýze prvých princípov výrobných buniek s kritickými nedoplatkami, pri kontrole bodov stláčania a spracovania dielov s cieľom vrátiť objednávky do normálu, aby sa minimalizoval vplyv na výrobu nadväzujúceho zákazníka. Okrem toho sa
spoločnosť G&P zaoberala rýchlo realizovanými, nákladovo efektívnymi metódami zvyšovania súčasnej kapacity vrátane víkendových pracovných postupov a získavania nákladovo efektívnych použitých strojov.

Z hľadiska obchodných procesov sa zvážili aj platobné postupy, aby sa zabezpečili nepretržité dodávky surovín a subkomponentov, a zlepšila sa komunikácia s dodávateľmi a koncovým zákazníkom, aby sa zabezpečila väčšia zrozumiteľnosť, presnosť a istota.

Výsledky

Percento nedoplatkov sa začalo znižovať, pričom do 3. týždňa sa zlepšilo o 40 % a do 12. týždňa o ďalších 50 %, čo viedlo k tomu, že spoločnosť si udržala zmluvu so svojím zákazníkom.

Inžinier kvality dodávateľa spoločnosti G&P zabezpečil, aby tímy výroby, plánovania, logistiky a financií pravidelne komunikovali s cieľom udržať tento pokrok. Pozitívnejšie je, že spoločnosť teraz poskytuje dlhodobú hodnotu namiesto toho, aby neustále reagovala – úroveň výroby je teraz na úrovni vytvárania rezervných zásob.

Dôvera v schopnosti spoločnosti G&P viedla k ďalším diskusiám o projektoch, kde skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti G&P môžu priniesť pozitívny rozdiel.

 

 

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411