Prípadová štúdia: IT integrácia – IT integrácia eliminovala ľudské chyby

Výzva

Potenciálne najdôležitejšie výrobné rozhodnutia sú výsledkom rohodnutí, ktoré vyplývajú z presných dát, ktoré sú životne dôležité pri zachovávaní štandardov kvality vo výrobnom procese.

Presnosť dát, ktoré majú vplyv pri rozhoddovaní, či už ide o sériové čísla alebo dátumy, môže byť ovplyvnená chybou v ľudskom faktore pri manuálnom zadávaní.

Čas a náklady sú ďaľší problém, ktorý vplýva z ručného zadávania alebo duplikovania dát. Situácia môže byť navyše násobená, ak je nutné informácie zadávať do/z iných IT systémov.

Riešenie

Q Trak softvér spoločnosti G&P hladko interaguje so softvérom klienta.

Táto úzka forma integrácie vyľučuje potrebu ručného zadávania dát.

Dáta spoločnosti G&P sú zbierané a prenášané elektronicky, bez nutnosti ručného zásahu vždy ak je to možné.

Operačné IT systémy sú stavané a implementované na mieru na základe požiadaviek klienta.

Prístup k dátam je okamžitý alebo poskytovaný formou sumáru/reportu.

Špecifikácia dát je predmetom dohody medzi zákazníkom a spoločnosťou G&P.

Report na mieru, ktorý dokážete stiahnuť jedným klikom, sú prispôsobené všetkým zázazníkom.

Výsledky

Zákazníci G&P profitujú z presných a spoľahlivých dát na požiadanie.

Vďaka dátam dostupným v reálnom čase je možné promptné rozhodovanie a zachovanie quality štandardov.

Pre OEM ide o dôležitú podporu pre zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a minimalizovanie odstávok.

Ďaľšou výhodou integrácie IT softvérov medzi G&P a zákazníkom, je vylúčenie ľudských chýb, tkroé nastávajú pri ručnom zadávaní dát.

Zároveň to závažne znižuje čas strávený ručným zadávaním, čo umožňuje efektívnejšie uplatnenie pracovníkov v iných sférach výrobného procesu

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411