Prípadová štúdia: Obrat dodávateľa – Transformácia nevýkonného dodávateľa OEM s rekordnými výsledkami

Výzva

Dodávateľ automobilového priemyslu pre výrobcu OEM opakovane nedosahoval dodávky na čas a v plnom rozsahu (OTIF).

To spôsobovalo narušenie výrobnej linky výrobcu OEM, pretože potrebné diely sa nedodávali na miesto výrobcu OEM včas.

Okrem toho dodávateľ dodával OEM aj nekvalitné diely počas zavádzania nového modelu.

Riešenie

“Spoločnosť G&P zorganizovala úvodné stretnutie k projektu s výrobcom OEM a dodávateľom.

V rámci úvodného stretnutia sa spoločnosť G&P dohodla s výrobcom OEM a dodávateľom na sérii míľnikov dodávky.

Tím spoločnosti G&P uskutočnil cvičenie “Ísť, pozrieť a vidieť” , aby pochopil podmienky v dielni.

Jasný zámer bol kladený na dosiahnutie počiatočných požiadaviek na dodanie.

Spoločnosť G&P preskúmala a vypracovala zjednodušenú verziu časového plánu, pričom zaviedla pevnú štruktúru pre tímy v dielňach, aby splnili ciele kvality a dodávky.

Spoločnosť G&P zabezpečila, aby bol výrobca OEM plne informovaný o pokroku prostredníctvom každodenných konferenčných hovorov.

Výsledky

“Po zavedení zmeny spoločnosťou G&P dosiahol závod v priebehu týždňa maximum 93 kompletných súprav vozidiel, čo predstavuje nový rekord dosiahnutý v histórii závodu.

Okrem toho sa výrazne zlepšila kvalita dielov.

Spoločnosť G&P naďalej spolupracovala s dodávateľom, aby mu pomohla zlepšiť riadenie kvality a dodávky načas v plnom rozsahu (OTIF) podľa zmluvných záväzkov s výrobcom OEM.

Na základe úspechu tohto projektu sa diskutovalo o ďalšom vývoji s plánmi na zlepšenie kvality pre dodávateľa pri budúcich faceliftoch a uvádzaní výrobkov na trh bez toho, aby mu to vnucoval výrobca OEM.

Pre dodávateľa boli realizované ďalšie projekty a spoločnosť G&P si vybudovala dlhodobé a dôveryhodné vzťahy, pridanú hodnotu a podporu s dodávateľom aj OEM.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411