Prípadová štúdia: Podpora dodavatela elektrickych vozidiel – G&P poskytuje naliehavú podporu pre elektrické vozidlá Tier 1 dodávateľa

Výzva

Dodávateľ Tier 1 systémov posilňovačov riadenia pre elektrické vozidlá nemohol poskytnúť podporu v automobilovom OEM v Číne z dôvodu prísnych cestovných obmedzení COVID-19, ktoré bránili nerezidentom opustiť alebo vstúpiť do provincie. To znamenalo, že výroba nových
jednotiek vozidiel v závode OEM nemohla pokračovať, pretože bola potrebná naliehavá aktualizácia softvéru a čas bol rozhodujúci.

V záujme zachovania výrobných plánov bola potrebná rýchla a účinná reakcia, aby sa zabezpečilo splnenie počiatočných zákazníckych objednávok pre OEM, a tým ochrana zákazníka pred poškodením vzťahov s výrobcom vozidla.

Riešenie

Spoločnosť G&P urýchlene poskytla 16 ysokokvalifikovaných a dôveryhodných technikov z okolitých miest do automobilového OEM do 48 hodín. Spoločnosť G&P pracovala nepretržite a mimo bežných úradných hodín a nasadila svojich technikov na podporu pri reflashovaní softvéru, aby splnila požiadavky na výrobu nového modelu, čím zabezpečila zákazníkovi podporu, ktorú potreboval na udržanie výrobných procesov v chode.

 

Výsledky

Vďaka rýchlemu zostaveniu tímu v krátkom čase bola spoločnosť G&P schopná pomôcť dodávateľovi Tier 1 pri úspešnom reflashovaní 10 000 dielov a dokončení prác za jeden a pol mesiaca.

Vďaka podpore spoločnosti G&P mohol klient plniť zákaznícke objednávky načas, čím sa vyhol poškodeniu svojej povesti a povesti výrobcu OEM a ďalej posilnil vzťahy medzi spoločnosťou G&P a dodávateľom.

Dodávateľ odvtedy požiadal spoločnosť G&P, aby mu poskytla technikov na podporu pri reflashovaní ďalších dielov vďaka efektívnym a dôkladným službám, ktoré dostal.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411