Prípadová štúdia: Rezident Inžinier – Rezidentný inžinier spoločnosti G&P zdokonaľuje výrobný proces automobilového obloženia na zlepšenie kvality

Výzva

Dodávateľ 1. triedy plastových obložení interiéru a exteriéru pre závod OEM na Slovensku sa stretával s množstvom vizuálnych povrchových chýb a problémov so zvarmi komponentov. Okrem toho, keďže vo svojom tíme nemal rezidentného inžiniera, ktorý by pracoval u zákazníka, potreboval v rámci celkového zlepšenia procesu zlepšiť aj tok informácií a komunikáciu so svojím zákazníkom OEM.

Dodávateľovi bola nielen odporučená spolupráca so spoločnosťou G&P, ale mal s nami aj predchádzajúce pozitívne skúsenosti a bol vymenovaný rezidentný inžinier, ktorý preskúmal pôvod problémov a dohliadal na zlepšenie prevádzky a pracovných vzťahov. Rezidentný inžinier vypracoval vhodné riešenie, ktoré dodávateľ 1. stupňa a klient OEM zvážili pred tým, ako pomohol s implementáciou.

Počas celého procesu rezidenčný inžinier spoločnosti G&P zastupoval dodávateľa 1. úrovne pri všetkých činnostiach s OEM.

Riešenie

Spoločnosť G&P poskytla jediného rezidentného inžiniera, kvalifikovaného a skúseného v oblasti procesov výroby čalúnenia v automobilovom sektore.

Rezidentný inžinier spoločnosti G&P úzko spolupracoval so samotným výrobcom OEM, aby pochopil problémy.

Bola vykonaná dôkladná analýza výrobných problémov a vypracované odporúčania na zlepšenie.

Rezidentný inžinier spoločnosti G&P okamžite reagoval na všetky problémy OEM a vyriešil ich.

Bol nastavený dočasný proces obmedzenia, aby sa zabránilo zastaveniu linky a vážnejšej eskalácii.

Spoločnosť G&P poskytla ďalších rezidentných inžinierov na ad-hoc projektové práce podľa potreby.

Výsledky

Rezidentný inžinier pôsobil viac ako tri roky v rámci prebiehajúceho projektu, ktorý sa týkal všetkých viac ako 50 jednotlivých dielov vyrábaných dodávateľom čalúnenia. Všetky problémy s dielmi, od približne 20 % kategorizovaných ako závažné až po drobné nedokonalosti zvyšných 80 %, boli vyriešené.

Zlepšila sa prevádzka, výrobné procesy a kontroly kvality, čoho výsledkom sú vynikajúce komponenty exteriérového a interiérového obloženia zodpovedajúce značke a sortimentu výrobkov OEM. Okrem toho toto zlepšenie kvality viedlo k zodpovedajúcemu zníženiu počtu vyradených dielov, a tým aj odpadu.

Dôvera klientov v úroveň práce poskytovanej spoločnosťou G&P vyústila do pozitívnej spätnej väzby a dlhodobej spolupráce.

 

 

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411