Prípadová štúdia: Rýchly obrat – Rýchlosť bez zníženia kvality

Výzva

Vzhľadom na blížiace sa uvedenie výrobku na trh potreboval jeden zahraničný výrobca automobilov naliehavo vykonať práce na modernizácii svojho nového modelu, aby dodržal termíny dodania zákazníkom.

Bez rýchlej a účinnej reakcie by sa prvé zákaznícke objednávky oneskorili, čo by spôsobilo hlboké poškodenie reputácie výrobcu vozidiel.

V tomto konkrétnom prípade bol na mieste nedostatok technikov a čas bol rozhodujúci.

Od výrobcu originálneho vybavenia bola zaslaná naliehavá žiadosť o technikov vozidiel.

Riešenie

Spoločnosť G&P poskytla podporu v podobe miestnych technikov pre vozidlá a doplnila ich aj z iných krajín, v ktorých pôsobí.

Na odsúhlasenie reklamy stačilo menej ako 24 hodín.

Okrem miestnej podpory bolo identifikovaných päť vysoko skúsených kandidátov, ktorí odleteli o deň neskôr.

Ďalších päť kandidátov sa k nim pripojilo o tri dni neskôr.

Tím spoločnosti G&P pracoval nepretržite a mimo bežného pracovného času, aby dokončil prácu v súlade s potrebami klienta.

Všetci technici spoločnosti G&P boli vysoko kvalifikovaní, uznávaní a dôveryhodní.

Všetky cestovné požiadavky pre technikov vozidiel, ktorí cestovali zo zahraničia, ako napríklad letenky a ubytovanie,zabezpečila spoločnosť G&P.

Bolo to nákladovo efektívnejšie riešenie.

Výsledky

Nové vozidlo profitovalo z činnosti modernizácie a objednávky zákazníkov boli splnené načas.

Tým sa ochránila značka výrobcu automobilov a zabezpečilo sa, že nový model spĺňal všetky požadované normy kvality.

Projekt bol taký úspešný, že niekoľko kandidátov spoločnosti G&P si ponechali na predĺženie zmluvy.

Projekt bol ďalším dôkazom toho, že spoločnosť G&P ide nad rámec svojich povinností, aby podporila svojich zákazníkov pri dodržiavaní noriem kvality.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411