Prípadová štúdia: Supplier Audits – Spoločnosť G&P pomáha dodávateľom v leteckom a kozmickom priemysle dosiahnuť nulovú chybovosť

Výzva

Globálny výrobca tovaru pre domácnosť s výrobnými závodmi v Severnej Amerike, Európe a Ázii uskutočnil program auditov dodávateľov v rámci svojho existujúceho dodávateľského reťazca a u niekoľkých nových dodávateľov.

Niektorí z dodávateľov sa nachádzali v oblastiach, ktoré v súčasnosti nepokrývajú zamestnanci výrobcu, a preto po predchádzajúcej spolupráci a dobrých skúsenostiach so spoločnosťou G&P bola spoločnosť G&P oslovená, aby pomohla pri procese auditu.

Riešenie

Na podporu tohto zákazníka pri prekonávaní týchto výziev spoločnosť G&P zapojila svoj tím odborníkov, aby poskytol analýzu a porovnanie noriem v celom dodávateľskom reťazci výrobcu.

Špecializovaní audítori spoločnosti G&P najprv pracovali na jednom dodávateľskom mieste, aby začali vytvárať správu o audite na mieru, ktorú potom mohol jej tím implementovať na miestach po celom svete. Tím zahŕňal päť audítorov rozmiestnených na troch kontinentoch, technického autora a projektového manažéra, ktorí zabezpečovali dodržiavanie noriem výrobcu na celom svete.

Po hĺbkovom a na mieru šitom procese školenia bol tím spoločnosti G&P schopný vykonať úplný audit v
zariadeniach dodávateľa v Európe a Ázii.

Výsledky

Program dokázal vytvoriť hĺbkový audit dodávateľov, aby mal výrobca jasný prehľad o dodržiavaní
noriem kvality zákazníka a o všetkých zistených nedostatkoch a požadovaných opatreniach.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411