Prípadová štúdia: Technici vozidiel – Poskytovanie špecializovaných odborných znalostí mimo pracoviska

Výzva

Výrobca automobilov požadoval, aby technici vozidiel skúmali a overovali technické parametre hnacieho ústrojenstva ako súčasť programu zavádzania nových modelov.

Vyšetrovanie bolo potrebné vykonať a prípadné úpravy vykonať a integrovať bez narušenia harmonogramu uvedenia vozidla na trh.

Výrobca originálneho vybavenia požadoval, aby sa práca vykonávala mimo závodu s poskytnutím zariadení na prepracovanie a skúšobnej dráhy.

Riešenie

Spoločnosť G&P vyhľadala a zabezpečila miestne miesto mimo lokality so skúšobnou dráhou na podporu dynamického testovania.

Spoločnosť G&P integrovala hodnotiace centrum so štyrmi samostatnými rampami pre vozidlá, ktoré sa využívajú šesť dní v týždni.

V rámci skráteného harmonogramu bolo nasadených osem vysokokvalifikovaných technikov vozidiel.

V rámci overovacieho projektu technici spoločnosti G&P rozobrali a prestavali súvisiace komponenty s cieľom preskúmať technické aspekty.

Spoločnosť G&P riadila celý projekt od logistických požiadaviek až po požiadavky na ľudské zdroje.

Výsledky

Vďaka podrobnej analýze, ktorú vykonali technici spoločnosti G&P, sa rozsah prác uskutočnil bez narušenia harmonogramu štartu.

Dôležitá práca spoločnosti G&P zabezpečila validáciu produktu na podporu úspešného štartu a včasného dodania vozidla zákazníkom.

Projekt bol taký úspešný, že výrobca automobilov si následne objednal rozšírený rozsah prác.

 

 

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411