Prípadová štúdia: Technici vozidiel v 5 krajinách – Udržiavanie kvality naozaj nemá hraníc

Výzva

Skontrolovať 44 vozidiel v piatich krajinách, ktoré mali potenciálne mechanické poškodenie, ktoré by mohlo viesť k hluku vozidla a poruche pohonu.

Vozidlá však už boli vyrobené a distribuované po celej Európe do dodávkových skladov.

Spoločnosť G&P mala len 24 hodín na naplánovanie tejto úlohy,  ktorá si vyžadovala odborné znalosti dvoch špeciálne vyškolených technikov vozidiel.

Vyžadovalo si to veľmi presný harmonogram okružnej cesty do Belgicka, Nemecka, Poľska, Švédska a Švajčiarska a naplánovanie stretnutí v každej krajine tak, aby sa stihli termíny.

Riešenie

Plánovanie a realizáciu uskutočnil prevádzkový tím spoločnosti G&P.

K zákazníkovi boli vyslaní dvaja technici vozidiel G&P, aby definovali komunikáciu a podávanie správ, pričom boli špeciálne vyškolení pre daný projekt.

Spoločnosť G&P vytvorila harmonogram návštevy piatich krajín, v ktorom boli technici vozidiel zaregistrovaní s dátumom a časom kontroly vozidiel v ich lokalitách.

Technici vozidiel G&P otestovali potenciálne chybný komponent pomocou elektrického meracieho zariadenia.

Výsledky

Všetkých 44 vozidiel v piatich krajinách bolo skontrolovaných do 3,5 dňa a včas uvoľnených do predaja.

Spoločnosť G&P dodržala rozpočet projektu a náklady boli oveľa nižšie, ako odhadoval zákazník.

Pre výrobcu to znamenalo ochranu dobrého mena značky, pretože mal istotu, že všetky jeho vozidlá prešli testom a následne neboli do predaja uvoľnené žiadne chybné vozidlá.

Bol to ďalší dôkaz toho, ako dokáže spoločnosť G&P rýchlo reagovať v mnohých krajinách a nasadiť správnych ľudí so správnymi zručnosťami a odbornými znalosťami na vyriešenie potenciálne závažného problému v mene svojho zákazníka.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411