Prípadová štúdia: Technik automobilov Bezproblémová integrácia s procesmi OEM

Výzva

Jeden z popredných svetových OEM výrobcov chcel ochrániť a rozšíriť svoju ťažko vybudovanú reputáciu, ktorá bola budovaná po celé desaťročia a stala sa synonymom jeho mena výrobou kvalitných vozidiel.

Spoločnosť uznala potrebu zabezpečiť, aby každé vozidlo opúšťajúce jej závod, bolo vyrobené podľa najvyšších štandardov, ktoré prekračujú očakávania predajcov aj zákazníkov. Každý aspekt vozidla, od detailov a povrchovej úpravy až po vnútornú stavbu, elektrické a mechanické prvky, musel byť správny.

Uznávajúc dôležitosť nezávislého posúdenia vozidla, výrobca spolupracoval s G&P na podpore a potvrdení svojho úsilia.

 

Riešenie

Spoločnosť G&P bola vymenovaná za hlavného poskytovateľa služieb v oblasti kvality.

Špecializovaný tím plne vyškolených technikov spoločnosti G&P bol zakomponovaný do procesov hneď vedľa výrobných liniek vo všetkých oblastiach reworku a opráv zastrešujúcich oddelenia vrátane obkladov,
mechanických a elektrických prvkov, karosérie a lakovňe.

Konkrétnejšie, prevádzkové oblasti zahŕňali BIW, oblasť práce s kožou, montážnu linku, rework, kontrolu kvality vozidiel, opätovnú validáciu a kontrolu výstupu, nastavenie a zarovnanie kolies, testovanie vodeodolnosti
a jazdných vlastností vozidla.

Jednoduché reworky prebiehali na vozidlách v dobe, keď prechádzali finálnymi fázami výrobného procesu a to zabezpečilo zníženie nutnosti presúvať vozidlo na špeciálne reworkové miesta vo výrobnom závode.

Výsledok

Každé vozidlo opúšťajúce výrobný závod malo najvyššiu úroveň kvality.

Pracovníci spoločnosti G&P boli navyše jednoducho integrovaní do procesov zákazníka na takej úrovni, že si vytvorili úzky pracovný vzťah ako s vedením, tak isto aj s výrobnými pracovníkmi, ktorí považovali spoločnosť G&P za svoju „vlastnú“.

Pre výrobcu vozidiel bola táto spolupráca nákladovo efektívnejšia, nakoľko odstránila potenciálne priame náklady na zamestnancov, ako sú náklady na administratívu, školenie, dôchodkové odvody, bonusy alebo akékoľvek iné zákonom stanovené príplatky.

Dôležitejšie ale je, že to umožnilo manažérom výrobných procesov sa viac sústrediť na kvalitu a výrobu a tak maximalizovať efektivitu svojho pracovného času.

Počet technikov G&P a úroveň služieb boli navyše natoľko flexibilné, že zákazník si ich mohol podľa potreby v závislosti od výrobných požiadaviek navyšovať, ale aj ponižovať.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411