Prípadová štúdia: VTˇ s a EVˇ s – Rýchla intervencia pred uvedením elektrického vozidla na trh

Výzva

Pred blížiacim sa uvedením elektrického vozidla na trh potreboval výrobca automobilov naliehavo vykonať modernizáciu svojho nového modelu, aby dodržal termíny dodávok pre svojich zákazníkov.

Bez rýchlej a účinnej reakcie by sa prvé objednávky zákazníkov oneskorili, čo by spôsobilo značné škody na povesti výrobcu vozidiel.

S blížiacim sa termínom sa problém ešte viac prehĺbil, pretože v krajine bol nedostatok technikov vozidiel s potrebnou odbornou kvalifikác.

Riešenie

Vďaka predchádzajúcim odborným znalostiam v oblasti elektrických vozidiel spoločnosť G&P podporila poskytnutím miestnych technikov vozidiel s potrebným školením a kvalifikáciou, ako aj ďalších skúsených a kvalifikovaných pracovníkov z iných krajín, v ktorých spoločnosť G&P pôsobí.

Zmluvy na práce boli dohodnuté a pripravené za menej ako 24 hodín.

Tím spoločnosti G&P pracoval na predĺžené zmeny mimo bežného pracovného času, aby úspešne dokončil prácu v súlade s požiadavkami klienta.

Všetci technici vozidiel spoločnosti G&P boli vysoko kvalifikovaní, mali všetky potrebné požadované kvalifikácie a boli znalí a spoľahliví.

Spoločnosť G&P tiež zorganizovala všetky cestovné náklady a logistické opatrenia pre technikov, ktorí cestovali zo zahraničia, vrátane letov a ubytovania.

Výsledky

Prepracovanie bolo prínosom pre nový model EV a zákaznícke objednávky boli dokončené včas.

Výsledkom bola ochrana značky automobilky a zabezpečenie toho, aby nový model EV spĺňal všetky potrebné normy kvality, čo je nevyhnutné pre nový výrobok, ktorý prvýkrát vstupuje na trh a chce sa presadiť.

Úspech projektu bol taký veľký, že si spoločnosť G&P následne ponechala kandidátov na ďalšie zákazky.

Projekt bol ďalším dôkazom toho, že spoločnosť G&P podporuje svojich klientov pri dodržiavaní noriem kvality a poskytuje služby na úrovni, ktorá ďaleko presahuje očakávania.

Bol tiež dôkazom toho, že spoločnosť G&P disponuje zručnosťami a znalosťami na udržiavanie štandardov kvality modelov elektrických vozidiel aj vozidiel so spaľovacím motorom (ICE).

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411