Prípadová štúdia: Zlepšenie výkonnosti dodávateľa – Spoločnosť G&P spolupracuje s výrobcom priemyselných motorov na

Výzva

Globálny výrobca priemyselných motorov s viacerými výrobnými závodmi v Spojenom kráľovstve, Európe, Južnej Amerike a Ázii identifikoval niekoľko dodávateľov, ktorých výkonnosť zaostávala za očakávaniami a mala vážny vplyv na výrobné linky, čo spôsobovalo poruchy a straty príjmov.

Jeden z takýchto dodávateľov bol označený za významné riziko z dôvodu sústavného zlyhávania subdodávateľa pri dodávaní surových odliatkov z viacerých dielov do ich závodu na obrábanie. Situáciu s výraznými nedoplatkami ďalej komplikovala zmena konštrukcie, ktorá si vyžadovala výrobu dvoch z obmedzených dielov na sklade.

Spoločnosť G&P bola poverená spoluprácou s dodávateľom a jeho subdodávateľským reťazcom s cieľom riadiť ich nápravu.

Riešenie

Spoločnosť G&P určila a pridelila špecializovaných inžinierov pre výkonnosť dodávateľského reťazca, aby podporili dodávateľa v mene nášho zákazníka.

Projektový tím spoločnosti G&P sa stretol s tímom dodávateľa a prediskutoval jednotlivé kroky na úvodnom stretnutí. Inžinieri spoločnosti G&P potom vykonali hĺbkovú analýzu súčasných aj historických problémov a vypracovali vzájomne dohodnuté akčné plány na čo najrýchlejšie
vyriešenie problémov s dodávkami. Tím G&P spolupracoval s dodávateľom a jeho subdodávateľom, pričom si vytvoril proaktívne pracovné vzťahy na monitorovanie akčných plánov a poskytovanie pomoci v prípade potreby.

Tímový prístup spoločnosti G&P zabezpečil efektívnu komunikáciu, pomohol pri integrácii činností na zlepšenie, poskytol cielenú analýzu riadenia výhľadových dielov pomocou na mieru vytvorených sledovacích zariadení, a to všetko s cieľom zvýšiť dodržiavanie harmonogramu.

Výsledky

Stanovením priorít činností na kritickej ceste a každodennou spätnou väzbou nášmu zákazníkovi poskytol tím G&P dôležitú istotu, že dodávky kritických dielov sú zabezpečené a že dohodnutá cesta zlepšovania je kompetentne riadená v plánovaných termínoch.

Okrem toho zákazník ďalej poveril spoločnosť G&P podporou projektového tímu NPI u tohto dodávateľa, vypracovaním harmonogramov a určením dostatočných zásob dielov na uľahčenie technických zmien s minimálnym narušením výroby.

 

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411