Q-TRAK LOGIN

Simon Francis

S viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti automobilovej kvality určuje Simon smer pre vývoj a rozširovanie aktivít skupiny v oblasti kvality vo všetkých krajinách. To zahŕňa našu akreditáciu podľa medzinárodných štandardov, vývoj QTrak-u, školenia, zabezpečovanie plnenia požiadaviek environment a HSE

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Management s.r.o Moskovská 13, Bratislava
SK-81108, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411