Q-TRAK LOGIN

G&P Udalosti a novinky

Manufacturing suppliers need to protect themselves from production fluctuations

Posted by Maria Holmes-Keeling

Manufacturing suppliers need to urgently address production fluctuations A perfect storm of semi-conductor shortages, the ‘pingdemic’, the ending of furlough and the return of workers following summer shutdown will impact order books The timely advice comes from Geoff Cousins, chairman of quality management expert G&P and formerly the managing director of Jaguar UK A perfect […]

25 Aug 21

Prípadová štúdia: Vnútorné znalosti – Aký užitok mal Qtrak z vnútorných znalostí

Posted by Maria Holmes-Keeling

Úloha Q trak, unikátny IT systém riadenia kvality v reálnom čase v reálnom čase, ktorý bol vyvinutý úplne vo vlastnej réžii, musel v plnej miere reagovať na meniace sa potreby zákazníkov spoločnosti G & P v snahe udržať štandardy kvality bez ohľadu na to, v akom výrobnom sektore sa nachádzali. To tiež zahrnovalo zohľadnenie rozsahu […]

09 Aug 21

Innovative overseas operation maintains manufacturing quality standards and drives down costs

Posted by Maria Holmes-Keeling

A renowned European manufacturing supplier is maintaining quality standards and reducing costs thanks to G&P G&P’s ‘extended workbench’ solution effectively creates one team between the customer and G&P’s own personnel Such has been the success that G&P has opened an additional facility in central Europe to provide the same solution to other customers A renowned […]

22 Jul 21

Prípadová štúdia: Predĺžený pracovný stôl – G&P predĺžený stôl vytvoril kolektív

Posted by Maria Holmes-Keeling

Úloha Renomovaný dodávateľ v strednej Európe si potreboval udržať svoju povesť udržiavania štandardov kvality prostredníctvom kontroly, kontroly a opravy svojich vyrobených dielov. Uznal tiež potrebu zabezpečiť najlepšiu hodnotu za peniaze svojim zákazníkom tak, že sa výrobné náklady znížia na minimum. Ďalej sa muselo veriť, že akékoľvek činnosti spojené s outsourcingom nespôsobia žiadne logistické problémy, ktoré […]

21 Jul 21

Prípadová štúdia: Vstrekovanie plastov – Prípad nerozbitia formy

Posted by Maria Holmes-Keeling

Úloha OEM čelil neočakávanému priebehu predaja na konci zivotnosti modelu, ktorý si vyžadoval výrobu neplánovaných jednotiek. Na splnenie ďalších sa zvýšil objem výroby na splnenie dodatočného dopytu, zaťaže dodávateľského reťazca a podnet na vykonanie auditu procesu vstrekovania do formy u dodávateľa prvého stupňa. Dodávateľ sa pôvodne zaviazal k nízkym objemom dielov a ako také boli […]

BLOG – Quality expertise driven by quality technology

Posted by Maria Holmes-Keeling

Remote working has become the norm. With this comes opportunities and challenges, including on the IT systems needed to support and maintain quality standards in manufacturing. Furthermore, a growing need for integration between suppliers and customers IT systems is now expected rather than being some futuristic flight of fancy. Listen to customers G&P has been […]

06 Jul 21

Prípadová štúdia: Rezident inžinieri – Poskytovanie náhľadu expertov na mieste

Posted by Maria Holmes-Keeling

Výzva Dodávateľ prestížneho výrobcu automobilového priemyslu, rovnako ako mnoho výrobcov z celého sveta, nebol imúnny voči vplyvu COVID-19 na pracovné postupy. Čelila konkrétnemu problému v tom, že jeden z jeho vlastných inžinierov nebol schopný pracovať na mieste vo výrobnom závode OEM kvôli následkom pandémie. Tvárou v tvár tejto situácii dodávateľ rýchlo potreboval podporu rezident inžiniera, […]

05 Jul 21

Prípadová štúdia: Dodávateľskí inžinieri kvality – Flexibilná a informovaná podpora pre dodávateľov Tier 1

Posted by Maria Holmes-Keeling

Výzva Tier 1 dodávateľ v automobilovom priemysle čelil bezprecedentnému zvýšeniu pracovnej záťaže vďaka uvedeniu nového modelu na trh výrobcom OEM. Spočiatku to vyústilo do potreby nového dodávateľského inžiniera kvality (SQE) na trvalý pracovný pomer, aby sa zmiernil nepredvídaný tlak na aktuálnych inžinierov kvality, aby tí mohli efektívnejšie zvládať svoje vlastné pracovné zaťaženie. Inžinier kvality spoločnosti […]

10 Jun 21

Prípadová štúdia: Terénne vozidlá – Riešenie okamžitých a dlhodobých požiadaviek na výrobu motorov pre terénne vozidlá

Posted by Maria Holmes-Keeling

Výzva Implementovať dôkladné preskúmanie výkonu dodávateľa u osvedčeného výrobcu priemyselných motorov, predovšetkým pri používaní mimo cesty, s cieľom vyriešiť akékoľvek okamžité alebo dlhodobé problémy s výrobou. Vytvoriť vzájomne výhodný pracovný vzťah, v rámci ktorého si výrobca aj dodávatelia plne uvedomujú svoje vzájomné požiadavky a schopnosti, krátkodobé aj ďalšie. Kvôli cestovným obmedzeniam COVID-19 neboli fyzické audity […]

28 May 21

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Management s.r.o Moskovská 13, Bratislava
SK-81108, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411